Zámecká jízdárna

Adresa:
Na Dlouhé zdi 178
Český Krumlov
Jihočeský kraj > Kulturní akce Český Krumlov

Prostá bloková stavba s mansardovou střechou navazuje na severní nároží zámecké zahrady v Českém Krumlově. Její podélná osa je orientována ve směru jihozápad-severovýchod. Zámecká jízdárna není spojena se zámeckou zahradou přímo, protože leží dosti hluboko pod její úrovní. Nad úroveň balustrády vystupuje pouze střecha, krytá pálenou krytinou a mohutný komín se štukatérsky zdobenou hlavou. Svým dlouhým nízkým průčelím se jízdárna otvírá směrem k přilehlé terase bývalé letní jízdárny, na níž navazuje i funkčně - zámecká jízdárna sloužila k výcviku v jízdě na koni v době, kdy to nepříznivé počasí neumožňovalo v této části zámecké zahrady. Mezi letní a tzv. zimní jízdárnou je obdélníkový nástupní prostor , jenž je na jihozápadní straně vymezen opěrnou zdí dolního parteru zámecké zahrady. Tato opěrná zeď je členěna velkou nikou zakončenou konchou. Úzké severovýchodní průčelí jízdárny vyrůstá ze skalnatého svahu, otevřeného do prostoru Jelení zahrady. V současnosti je průčelí zakryto porostem stromů náletového původu.

Součástí objektu jízdárny byly také stáje pro koně, trojlodní prostor o devíti klenebních polích, sklenutý do čtyřech sloupů a vybudovaný v podzemí pod terasou tzv. dolního parteru zámecké zahrady.


Kulturní akce- Zámecká jízdárna:

Strana:
<< < 1 > >>

16.12.2020
středa

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.- Český Krumlov

Zámecká jízdárna Český Krumlov
1590,- Kč

Vánoční koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska a hostem Janem Toužimským

Strana:
<< < 1 > >>